Skip to the content

Upis imatrikulacije za studente završnih godina kojima status ističe 15.06.2020.godine (apsolventi)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA kojima status ističe  15.06.2020.godine - 15 dana od ukidanja vanrednog stanja (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 16.06. - 19.06.2020.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi.

 U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta, nakon isteka apsolventskog staža, studenti imatrikulanti, plaćaju sljedeće:

 

         I (prvi) ciklus/dodiplomski studij

 

 • BiH državljani,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 80 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;
 • STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE, plaćaju 300 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;

 

         II (drugi) ciklus/diplomski studij

 

 • REDOVNI STUDENTI II ciklusa, BiH državljani,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 100 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;
 • REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI II ciklusa, BiH državljani,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;
 • STRANI DRŽAVLJANI II CIKLUSA IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE, plaćaju 300 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;

 

Studenti kojima je nakon isteka apsolventskog staža, studenti imatrikulanti, ostao samo završni ispit, odnosno diplomski rad, popunjavaju upisni materijal, i plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada na I/II ciklusu studija.

 

 Za imatrikulaciju je potrebno:

 

I CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ

 

REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica 200 KM, svrha doznake: G1106-imatrikulacija-redovni studij za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • uplatnica za nepoložene ispite (iznos zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: G1106-imatrikulacija-redovni studij za nepoložene ispite-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti:30 KM, svrha doznake - G2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 200 KM svrha doznake: G1211-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2019/20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • uplatnica za nepoložene ispite ( iznos zavisi od broja ne položenih ispita ), svrha doznake: G1106-imatrikulacija-redovni studij za nepoložene ispite-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti:30 KM, svrha doznake - G2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

 

 II CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ

 

 REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1505-imatrikulacija-redovni studij II CIKLUSA za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • uplatnica za nepoložene ispite ( iznos zavisi od broja ne položenih ispita ), svrha doznake: G1106-imatrikulacija-redovni studij za nepoložene ispite-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti:30 KM, svrha doznake - G2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1605-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • uplatnica za nepoložene ispite ( iznos zavisi od broja ne položenih ispita ), svrha doznake: G1106-imatrikulacija-redovni studij za nepoložene ispite-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti:30 KM, svrha doznake - G2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI (STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 300 KM, svrha doznake: G1416-imatrikulacija - Str.drž.-samofinansirajući za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • uplatnica za nepoložene ispite ( iznos zavisi od broja ne položenih ispita ), svrha doznake: G1106-imatrikulacija-redovni studij za nepoložene ispite-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti:30 KM, svrha doznake - G2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Tel: 036 514 874

Email: gf@unmo.ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba