Skip to the content

Popunjavanje indeska za potpise profesora za ovjeru ljetnog semestra

OPĆI ODSJEK

Semestar: II (drugi)

Odsjek: Opći

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

Inženjerska matematika II

Van.prof.dr.sc. Amina Šahović

8

 

Elementi visokogradnje

Van.prof.dr.sc. Maja Popovac

6

 

Mehanika I

Van.prof.dr.sc. Majudin Muratović

6

 

Građevinski materijali II

Van.prof.dr.sc. Merima Šahinagić – Isović

5

 

Inženjerska statistika

Van.prof.dr.sc. Armin Hadrović

3

 

Engleski jezik u građevinarstvu

Van.prof.dr.sc. Edina Špago Ćumurija

Viši asistent Amela Džemila

2

 

 

Semestar:                 IV (četvrti)

Odsjek: Opći

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

Mehanikatla i stijene I

Van.prof.dr.sc. Azra Špago

6

 

Statikakonstrukcija II

Doc.dr.sc. Suad Zalihić

6

 

Ceste

Van.prof.dr.sc. Azra Špago

6

 

Geodezija

Doc.dr.sc. Esad Vrce

3

 

Otpornost materijala II

Van.prof.dr.sc. Majudin Muratović

6

 

Stručna praksa

 

3

 

  

Semestar:                 VI (šesti)

Odsjek: Opći

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

Organizacija građenja

Prof.dr.sc. Vahida Žujo

6

 

Betonske konstrukcije II

Van.prof.dr.sc. Armin Hadrović

6

 

Vodos. i odvođenje otpadnih voda

Van.prof.dr.sc. Suad Špago

6

 

Mostovi

Doc.dr.sc. Ismet Hajduk

4

 

Hidrotehničke građevine

Van.prof.dr.sc. Suad Špago

3

 

Završni rad prema izboru

 

5

 

 

GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA

Semestar:                  II (drugi)

Odsjek: Geodezija i geoinformatika

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

Inženjerska matematika II

Van.prof.dr.sc. Amina Šahović

8

 

Elementi visokogradnje

Van.prof.dr.sc. Maja Popovac

6

 

Vjerovatnoća i statistika

Van.prof.dr.sc. Armin Hadrović

3

 

Praktična geodezija II

Doc.dr.sc. Džanina Omićević

7

 

Osnovi geoinformacija

Doc.dr.sc. Emina Junuz

5

 

Engleski jezik u građevinarstvu

Van.prof.dr.sc. Edina Špago Ćumurija

Viši asistent Amela Džemila

1

 

 

 

Semestar:                 IV (četvrti)

Odsjek: Geodezija i geoinformatika

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

Ceste

Van.prof.dr.sc. Azra Špago

6

 

Praktična geodezija IV

Doc.dr.sc. Džanina Omićević

6

 

Modeliranje geoinformacija

Doc.dr.sc. Elmir Babović

5

 

Teorija izjednačenja II

Doc.dr.sc. Esad Vrce

5

 

Kartografske projekcije

Prof.dr.sc. Snježana Musa

5

 

Stručna praksa

 

3

 

 

Semestar:                 VI (šesti)

Odsjek: Geodezija i geoinformatika

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

Geoinformacijski sistemi

Prof.dr.sc. Mladen Radivojević

6

 

Osnovni geodetskiradovi

Doc.dr. Jasmin Taletović

5

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija

Prof.dr.sc. Mladen Radivojević

6

 

Inženjerske građevine

Doc.dr.sc. Ismet Hajduk

 

3

 

Inžinjerska geodezija I

Doc.dr. Jasmin Taletović

5

 

Završni rad prema izboru

 

10

 

 

ODSJEK UPRAVLJANJE OKOLIŠNOM INFRASTRUKTUROM

Semestar:                 II (drugi)

Odsjek:

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

OU komunalnim vodovodnim poduzećima

Van.prof.dr.sc. Suad Špago

6

 

Upravljanje i održavanje puteva

Van.prof.dr.sc. Azra Špago

6

 

Upravljanje otpadom

Van.prof.dr.sc. Suad Špago

6

 

Materijali za energetski efikasne i održive zgrade

Van.prof.dr.sc. Merima Šahinagić - Isović

5

 

Prilagodljivi i održivi obnovljivi izvori energije

prof.dr.sc. Elvir Zlomušica

5

 

Stručni projekat

Van.prof.dr.sc. Merima Šahinagić - Isović

2

 

 

KONSTRUKTIVNI ODSJEK

Semestar:                 II (drugi)

Odsjek:

Akademska godina: 2019/2020

Način studiranja

Naziv predmeta

Zvanje, ime i prezime nastavnika

ECTS

Potpis nastavnika

Inženjerska matematika III

Van.prof.dr.sc. Amina Šahović

6

 

Dinamika konstrukcija

Van.prof.dr.sc. Majudin Muratović

5

 

Betonske konstrukcije III

Van.prof.dr.sc. Armin Hadrović

7

 

Pouzdanost konstrukcija

Van.prof.dr.sc. Rašid Hadžović

6

 

Savremene drvene konstrukcije

Van.prof.dr.sc. Žana Džubur

6

 

Metalne konstrukcije II

Van.prof.dr.sc. Žana Džubur

6

 

Obavezni predmet sa drugog odsjeka

 

6

 

 

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Tel: 036 514 874

Email: gf@unmo.ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba