Skip to the content

Obavještenje o dodatnom ispitnom roku za premete iz zimskog semestra

Obavještavaju se studenti Građevinskog fakulteta, da se prema Odluci o nadoknadi nastave, organizaciji ispita i odbrani završnih i diplomskih radova zbog stanja nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, broj:101-1041/20 od 19.5.2020. godine Senata, Univerziteta, dodatni julski ispitni rok – za predmete iz zimskog semestra, 2019/2020 godine, plaća prema Odluci o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, broj:100-2134/19 od 17.09.2019. godine.

Studenti su dužni uplatiti iznos za dodatni ispit uplatiti na žiro račun fakulteta najkasnije 3 dana prije datuma ispita i uplatnicu dostaviti u studentsku službu fakulteta.

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Tel: 036 514 874

Email: gf@unmo.ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba