TRAJNOST I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA

  • Uvod
  • Projektovanje trajnosti
  • Mehanizmi razaranja konstrukcija
  • Opća klasifikacija oštećenja
  • Uticaj projektovanja na trajnost
  • Uticaj izvođenja na trajnost
  • Uticaj održavanja na trajnost
  • Ostali uticaji na trajnost
  • Dijagnostika stanja i monitoring konstrukcija
  • Trajnost konstrukcija i granična stanja
Upute za pisanje seminarskog rada: