Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Teme za završne radove II ciklusa

 

 

Van.prof.dr. Suad Špago:

 1. IDEJNO RJEŠENJE KANALIZACIJE NASELJA SMJEŠTENIH NA DESNOJ OBALI JABLANIČKOG JEZERA
 2. IDEJNO RJEŠENJE SISTEMA ZA PRERADU OTPADNIH VODA BORAČKOG JEZERA (UPOTREBA BIOLOŠKIH FILTERA) 
 3. UPOREDNA ANALIZA RAZLIČITIH SISTEMA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA   
 4. IDEJNO RJEŠENJE VODOSNABDIJEVANJA NASELJA ...
 5. ANALIZA VODOVODNOG SISTEMA…PRIMJENOM PROGRAMSKOG PAKETA WATERCAD 
 6. LAMELLA SEPARATOR U PROCESU PREČIŠĆAVANJA VODA 
 7. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA VODOSNABDIJEVANJA NASELJA VODOVODNOG SISTEMA GLAVATIČEVO SA PRIJEDLOGOM RJEŠAVANJA UOČENIH PROBLEMA
 8. PRIMJENA MULTIKRITERIJSKE ANALIZE KOD DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU SISTEMA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
 9. EFEKTI DOGRADNJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA I IZGRADNJE NOVOG REZEROVAORA NA SISTEMU

 

Van.prof.dr. Mili Selimotić:

 1. ODREĐIVANJE KRITIČNOG OPTEREĆENJA ZA PORTALNI OKVIR PRIMJENOM POREMEĆAJNE SILE
 2. ITERATIVNO ODREĐIVANJE KRITIČNOG OPTEREĆENJA ZA KONSTRUKCIJU OSLONJENU NA FLEKSIBILNO TLO 

 

Van.prof.dr. Armin Hadrović:

 1. DIMENZIONIRANJE VISOKIH GREDA SA POPUSTLJIVIM OSLONCIMA PUTEM ŠTAPNIH MODELA.
 2. DIMENZIONIRANJE ČVOROVA OKVIRA PUTEM ŠTAPNIH MODELA.
 3. ANALITIČKI POSTUPAK OPDREĐIVANJA NAGIBA KONUSA PROBIJANJA KOD RAVNIH PLOČA. 

 

Van.prof.dr. Vahida Žujo:

 1. PRIMJENA ZAŠTITE NA RADU U GRAĐEVINSKOJ OPERATIVI
 2. MODEL ZA BRZU PROGNOZU VREMENA GRAĐENJA 

 

Van.prof.dr. Majudin Muratović:

 1. SEIZMIČKA ANALIZA OBJEKTA (objekat će se naknadno definisati)
 2. SEIZMIČKA ANALIZA OBJEKTA (objekat će se naknadno definisati) 

 

Van.prof.dr. Žana Džubur:

 1. VARIJANTNA RIJEŠENJA KROVNOG GLAVNOG NOSAČA OD ČELIKA KOD IZRADE PROJEKTA INDUSTRIJSKE HALE
 2. PRIJEDLOG IZRADE KROVNOG GLAVNOG NOSAČA OD LIJEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA KOD ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE 

 

Doc.dr. Suad Zalihić:

 1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE MONTAŽNE HALE URAĐEN PRIMJENOM EVROPSKIH NORMI
 2. OPTIMIZACIJA RJEŠENJA SAVLADAVANJA PREPREKE NA AUTOCESTI 

 

Doc.dr. Djani Rahimić:

 1. PROJEKAT NATKRIVANJA TRIBINA STADIONA FK VELEŽ U VRAPČIĆIMA
 2. PROJEKAT NADOGRADNJE ZGRADE FAKULTETA HUMANISTIČKIH NAUKA
 3. VARIJANTNO RJEŠENJE NATPUTNJAKA GRADINA NA KORIDORU Vc 
   

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.