Skip to the content

Projekti1


KLABS

Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments

Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” zajedno sa Univerzitetom trenutno implementiraju projekat pod nazivom “Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments” (KLABS). Projekat je sufinanciran od strane Europske Unije kroz program Erasmus +. Implementacija projekta je započela 2015/2016.godine a završetak je predviđen za oktobar 2018.godine.
Neki od osnovnih ciljeva projekta jesu razmjena znanja među partnerskim univerzitetima, razvoj i implementacija inovativnog studijskog programa koji je prilagođen Evropskim i nacionalnim standardima, prioritetima kao i stvarnim potrebama i potencijalima. Jedan od rezultata projekta u partnerskim institucijama Zapadnog Balkana jeste osnivanje ili poboljšanja postojećih studijskih dodiplomskih ili postdiplomskih programa, te osnivanje Centra za “sustainable and resilient environments” (održiv i prilagodljivo otporan okoliš).
U sklopu KLABS projekta, na Građevinskom fakultetu je kreiran novi postdiplomski program (II ciklus studija) koji bi sa radom trebao početi u septembru 2017.godine. Program je kreiran uz konsultacije sa partnerima, a posebno Univerzitetom Strathclyde, Glasgow, Univerzitetom Iuav iz Venecije Tehničkim univerzitetom Delft, te Rheinisch-Westfaelische Višom tehničkom školom Aachen.
Novi program, pod nazivom „Upravljanje okolišnom infrastrukturom“ je osmišljen kao četvero-semstralni studij, sa ukupno 120 ECTS. Kroz prva tri semestra nastava će se odvijati kroz 4 obavezna i 2 izborna predmeta, dok je četvrti semestar predviđen za izradu završnog rada sa mentorom.


Prezentacija projekta mosta Počitelj

Prezentacija projekta mosta Počitelj  AC POČITELJ-ZVIROVIĆI koridor Vc održana je 05.12.2015. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prezentaciju su održali projektantska kompanija Divel iz Sarajeva. Prezentacija je okupila veliki broj stručnjaka iz ove oblasti.


Treća međunarodna CICOP konferencija

Treća međunarodna CICOP konferencija,Važnost mjesta -Naslijeđe bez granica u 21. vijeku – Održivost i naslijeđe u svijetu promjena, organizovana je u saradnji Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i CICOP BiH, CICOP Italy te Burch Univerziteta Sarajevo. Konferencija je održana u Sarajevu od 21. do 23. oktobra 2015. godine. Pored autora iz regije, brojni autori drugih evropskih zemalja dali su svoj doprinos u razmatranju tema iz oblasti historijskog nasljeđa, što je jedna aktuelna tema u svijetu.


E-GTZ 2016

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u saradnji sa Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Fakultetom tehničkih nauka, Departmanom za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Novom Sadu bio je suorganizator Trećeg međunarodnog naučnog skupa: Stanje i pravci razvoja građevinarstva i okolišnog inženjerstva – EGTZ 2016 održanog 02. do 04. juna 2016. godine u Tuzli. Skup je okupio mnoge značajne naučnike i stručnjake u oblasti građevinarstva. Pored autora iz regije, radove su prezentovali i autori iz Turske, Slovenije, Makedonije, Njemačke, Slovačke, Rumunije, Bugarske, Francuske i td.


Naučno-stručni skup GEO-EXPO 2014

Naučno-stručni skup GEO-EXPO 2014  ogranizovan u suradnji sa domaćinom Građevinskim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u periodu od 20. do 21. 06. 2014. godine. Nakon katastrofalnih poplava i ogromnog broja klizišta u Bosni i Hercegovini na ovogodišnjem GEO-EXPO 2014 tema je bila "Tehnologija i materijali, klizišta i poplave". Pored domaćih stručnjaka, izlagali su i stručnjaci iz Austrije, Italije, Slovenije i Turske koji će prenijeti iskustva iz svojih svojih zemalja. 

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba