Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ipita iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE i METALNE KONSTRUKCIJE održati u srijedu, 26.09.2018. godine u 11 sati u kabinetu predmetnog profesora.

Ispit iz predmeta ZIDANE KONSTRUKCIJE, zakazan za danas, 17.09.2018.g. odgađa se. Naknadno će biti obavijest o novom terminu polaganja.

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ipita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održati u petak, 21.09.2018. godine u 10 sati u sali P302.

Drugi septembarski rok iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I će se održati u četvrtak, 13.09.2018. sa početkom u 16:00h.

Kako je utorak, 11.9.2018 godine ne radni dan, studenti koji su polagali dio ispita –teorija iz predmeta Inženjerska matematika I i II (ili III) održanog 5.9.2018 godine, zbog uvida u rad, treba u srijedu 12.9.2018 godine u 11 sati da se jave u kabinet predmetnog nastavnika.

Ispit iz predmeta INŽENJERSKA MATEMATIKA II (III) i INŽENJERSKA MATEMATIKA III master studij, zakazan za srijedu 12.09.2018.g. u 10:00h pomjera se u 16:00h isti dan .

Teorijski dio ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II, TEHNOLOGIJA BETONA i TEHNOLOGIJA MATERIJALA (Studij Dizajn interijera) održati će se 10.09.2018. godine od 12 sati u sali P101, umjesto u ranije objavljenom terminu od 9 sati.

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018./2019.godini ostaje otvoren do 10. septembra 2018. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini ostaje otvoren do 01. novembra 2018. godine.

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij :

 • Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala),
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
 • Uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201 - obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Građevinski fakultet.

 

II ciklus studija/diplomski studij :

 

 • Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • Ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 • Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 • Drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
 • Uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Građevinski fakultet,
 • Kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.
 

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ispit iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE zakazan dana, 28.08. i 11.09.2018.g., će se održati u terminu od 16.15h umjesto 9h kao što stoji na ispitnim rokovima za septembar.

Rokovi za predaju radova iz Elemenata visokogradnje / Osnova visokogradnje su: 27.8. (ponedjeljak) u 16.30 (za ispitni rok 1.9.) 10.9. (ponedjeljak) u 16.30 (za ispitni rok 15.9.)

Obavještavaju se kandidati koji su predali dokumente na Konkurs za upis u I godinu studija 2018/2019 godine, Opći odsjek i Odsjek geodezija i geoinformatika da su svi primjeni i da mogu izvršiti upis koji će se vršiti od 16.7.-20.7.2018 godine u studentskoj službi fakulteta od 10-12 sati.

 

Svi kandidati su konkurisali kao redovni i tako treba da izvrše i upis.

Za upis je potrebno:

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)

- 2 slike formata 4x6 cm

- ljekarsko uvjerenje

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1101 - uplata za zimski semestar-akademska 2018./19. god.,žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" -Građevinski fakultet

- uplatnica od 40 KM, svrha doznake: G2101, G2012, G2013-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita kod doc.dr.Ismeta Hajduka, iz predmeta Mostovi, Projektovanje mostova i Teorija elastičnosti i plastičnosti, koji se trebao održati dana petak, 13.7.2018 godine od 9 sati, pomjera u 12 sati.

Studenti koji planiraju pristupiti usmenom djelu ispita treba da se prijave u studentsku službu fakulteta.

      Predmetni nastavnik

Doc.dr.Ismet Hajduk dig


Usmeni iz Geodezije kod doc.dr. Esada Vrce održat će se u subotu 30.6. od 12h.

Na zahtjev imartikulanata organizuje se ispit iz predmeta "Mehanika tla i stijene II" i "Ojačanje tla i stijene" u petak, 6.7.2018 u 16:15h.

Studenti koji su 20.6.2018 godine polagali teoriju iz predmeta Inženjerska matematika II, zbog uvida u radove i upisa ocjena trebaju doći u kabinet predmetnog nastavnika u utorak, 26.6.2018 godine u 12 sati.

O   B   A V  J  E  Š  T E  NJ  E studentima koji polažu ispit iz Mostova, Projektovanja mostova i Teorije elastičnosti i plastičnosti


Povodom obilježavanja nadolazećeg praznika - Ramazanskog bajrama, obavještavaju se studenti i zaposlenici Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da su 15. 6. 2018. i 18. 6. 2018. godine /petak i ponedjeljak/, neradni dani.

Svim studentima i zaposlenima koji obilježavaju Ramazanski bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun.


Nastava iz predmeta Materijali za energetski efikasne i održive zgrade predviđena u četvrtak 07.06.2018. odgađa se. Termin nadoknade objaviti će se naknadno.

Zbog odlaska studenata na terensku ekskurziju dana 11.05.2018. (petak) apsolventski rok iz predmeta "Mehanika tla i stijene II" i "Ojačanje tla i stijene" (II ciklus) se odgađa za ponedeljak 14.05.2018 sa početkom u 16:00h.

Aposlventski rokovi iz predemeta "Mehanika tla i stijene II" i "Ojačanje tla i stijene" će se održati u petak 11.05.2018. u 16:00h.

Povodom obilježavanja  1. Maja - Međunarodnog praznika rada, ponedjeljak 30.4.2018, utorak 1.5.2018. i srijeda 2.5.2018. godine su  neradni dani.

Obavezna nadoknada je u subotu 5.5.2018. godine i radi se po rasporedu od ponedjeljka 30.4.2018. godine.

 

Svim zaposlenicima i studentima čestitamo 1. Maj- Međunarodni praznik rada


Obavještavaju se studenti da će se I kolokvij iz predmeta MEHANIKA I održati u četvrtak 03.05.2018. u 10.30 sati u sali P105. Ispitu mogu pristupiti i studenti sa starijih godina koji nisu položili predmet .

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održati u petak 04.05.2018. u 10h u sali P302.

Odgađa se nastava iz predmeta "Upravljanje i održavanje puteva" koja se trebala održati u ponedeljak 23.04.2018.

Posalji komentar
Poruka :  
Ime :  
E-mail :  

Hey hey hey, take a gaendr at what' you've done
Postavio: Nhamhaniz - 20.12.2014.
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.