TEORIJA ELASTIČNOSTI I PLASTIČNOSTI

  1. GM 180018    Pi=5;                 Us=-             Uk=-;
  2. GM 180017    Pi=6-;                Us=-;           Uk=-;(usmeni polaže samo jednom)
  3. GM 180004    Pi=6;                 Us=6;           Uk=6;
  4. GM 180006    Pi=7;                 Us=6;           Uk=7;
  5. GM 180007    Pi=6;                 Us=5;           Uk=5;

 

Radovi se mogu pogledati u vrijeme konsultacija kod predmetnog nastavnika .

Kandidati koji su uspješno položili pismeni i usmeni dio ispita mogu doći kod predmetnog nastavnika da upišu ocjenu u indeks uz podnošenje prijave za polaganje ispita (ponijeti je sa sobom). 

 

Predmetni nastavnik: 

Doc.dr.sc. Ismet Hajduk dig