TEORIJA ELASTIČNOSTI I PLASTIČNOSTI

  1. GM 180003    Pi=8;                 Us=9+;        Uk=9;
  2. GM 180005    Pi=6;                 Us=6-;         Uk=6;
  3. GM 180004    Pi=6;                 Us=5;           Uk=5;
  4. GM 180006    Pi=6;                 Us=5;           Uk=5;
  5. GM 180007    Pi=7;                 Us=5;           Uk=5;

 

Radovi se mogu pogledati u vrijeme konsultacija kod predmetnog nastavnika .

Kandidati koji su uspješno položili pismeni i usmeni dio ispita mogu doći kod predmetnog nastavnika da upišu ocjenu u indeks uz podnošenje prijave za polaganje ispita (ponijeti je sa sobom).

 

 

Predmetni nastavnik:

Doc.dr.sc. Ismet Hajduk dig