STATIKA KONSTRUKCIJA I

R.br.

Broj indexa

Ocjena

Napomena

1

GB150021

7

 

2

GB150047

7

 

3

GB150053

6

 

4

GB150041

6-

samo 1 usmeni

 

Usmeni dio ispita održati će se u petak, 29.03.2019.godine, u 10.00 sati u Sali P302.

Svi studenti koji su položili pismeni dio ispita obavezni su da izađu na usmeni dio ispita.