STATIKA KONSTRUKCIJA I

R.br.

Broj indexa

Ocjena

Pismeni

Usmeni

Konačna ocjena

1

GB170051

8

5

 

2

GB170016

8

5

 

3

GB170060

8

5

 

4

GB180042

8

5

 

5

GB170069

7

6

7

6

GB180067

7

6

7

7

GB150023

6

6

6

8

GB150024

6

6

6

9

GB180063

6-

6

6

10

GB150059

6-

6

6

11

GB150073

6-

5

 

12

GB160024

6-

6

6

13

GB150044

7

6

6

 
 

Studenti GB170060; GB170016; GB170051 pozivaju se na dodatni usmeni dio ispita koji će se održati u četvrtak, 28.02.2019.godine u 10 sati u Sali P302.