Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Rezultati ispita

Rezultati ispita GRAĐEVINSKI MATERIJALI I

R E Z U L T A T I pismenog dijela ispita iz PROJEKTOVANJA MOSTOVA

održanog 14.02.2019.god.


R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz Teorije elastičnosti i plastičnosti održanog 14.2.2019.god. 

Rezultati Ispita iz predmeta MODELIRANJE KONSTRUKCIJA održanog 13.02.2019. godine


Rezultati završnog ispita iz predmeta TEORIJA IZJEDNAČENJA I

Ispitni rezultati iz predmeta MEHANIKA II održanog 13.02.2019. godine


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU ODRŽANOG DANA 08.02.2019.

REZULTATI pismenog dijela ispita iz predmeta POTRESNO INŽENJERSTVO održan dana 12.02.2019

Rezultati ispita iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održanog 08.02.2019. god.


Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene I" održanog 08.09.2019.


Rezultati ispita iz predmeta „Upravljanje otpadom" održanog 08.02.2019.

Rezultati ispita iz predmeta „Geotehnički aspekti deponija otpada" održanog 23.01.2019.


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 07.02.2019.godine

Rezultati ispita iz predmeta „Inženjerska geologija" održanog 09.02.2019. godine


Rezultati ispita iz predmeta Inž.mat III (master studij) održanog 07.02.2019. godine


Rezultati iz predmeta „Mehanika tla i stijene II" (II ciklus) koji je održan 06.02.2019.


Rezultati ispita iz predmeta „Ojačanje tla i stijene" koji je održan 06.02.2019.


Rezultati ispita iz predmeta OSNOVE GRAĐEVINARSTVA i UVOD U GRAĐEVINARSTVO, održanog 07.02.2019.godine

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I, održanog 06.02.2019.godine

Ispitni rezultati iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA I održanog 04.02.2019.godine


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE, održanog 05.02.2019.

Rezultati dijela ispita-zadaci iz predmeta Inženjerska  matematika I  održanog 04.02.2019.g                                Rezultati popravnog ispita iz predmeta NACRTNA GEOMETRIJA održanog 05.02.2019.

Rezultati ispita iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA održanog 01.02.2019.

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.