Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Rezultati ispita

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 30.11.2018.godine

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 30.11.2018.godine

Rezultati 1. parcijale iz predmeta TEORIJA IZJEDNAČENJA

Rezultati ispita iz predmeta „Ceste" održanog  03.12. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene I" održanog 03.12.2018.

Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene II" (II ciklus) koji je održan 03.12.2018.


Rezultati ispita iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održanog 03.12.2018. god.


Rezultati I-kolokvija iz predemeta Inženjerske matematike I  održanog 29.11.2018.g                                REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ PREDMETA DRVENE KONSTRUKCIJE održanog dana 04.12.2018.g


REZULTATI  I KOLOKVIJA  IZ  PREDMETA METALNE  KONSTRUKCIJE  I održanog dana, 04.12.2018.g.


Rezultati ispita iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE održanog 23.11.2018. godine


Rezultati I kolokvija iz predmeta TEHNOLOGIJA BETONA održanog 20.11.2018. godine


Rezultati I kolokvija iz predmeta NACRTNA GEOMETRIJA održanog 22.11.2018.g.

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 17.10.2018.god.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 05.10.2018.

Rezultati ispita iz predmeta GEODEZIJA

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II, održanog 03.10.2018.

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 03.10.2018.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II, održanog 05.10.2018.godine

Rezultati ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II održanog 05.10.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta TEHNOLOGIJA BETONA održanog 05.10.2018. godine


R E Z U L T A T I pismenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 05.10.2018.god.

Rezultati dijela ispita-zadaci iz predemeta Inženjerska matematika I, Inženjerska matematika II,  Inženjerska matematika III i Linarna algebra   održanog 05.10.2018.g


Rezultati ispita iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II i II održanog 05.10.2018. godine 

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.