Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Rezultati ispita

Rezultati III kolokvija iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II održanog 10.06.2019. godine


Rezultati III kolokvija iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA II, održanog 13.06.2019.godine

REZULTATI drugog kolokvija iz predmeta Mehanika I održanog 13.06.2019.


Rezultati II-kolokvija iz predemeta Inženjerske matematike II  održanog 11.06.2019.g                                Rezultati  usmenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog  03.06.2019.godine


Rezultati kolokvija iz predmeta „Mehanika tla i stijene I" održanog 07.06.2019

Rezultati kolokvija , odbrane programa i akivno praćenje nastave iz predmeta MOSTOVI šk.god. 2018/2019

Rezultati ispita predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE I (bolonja) održanog 19.04.2019. godine


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 06.05.2019.godine


Rezultati II kolokvija iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II održanog 13.05.2019.

Rezultati kolokvija , odbrane programa i akivno praćenje nastave iz predmeta MOSTOVI šk.god. 2018/2019

Rezultati kolokvija iz predmeta „Mehanika tla i stijene I" održanog 10.05.2019.


Rezultati I parcijalnog ispita iz predmeta Praktična geodezija II


R E Z U L T A T I Usmenog dijela ispita iz  PROJEKTOVANJA MOSTOVA održanog 30.04.2019.god.


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz GEODEZIJE (II godina – opšti smjer)


Rezultati I kolokvija iz predemeta Inženjerska matematike II  održanog 30.04.2019.g                                Rezultati apsolventskog ispitnog roka i II kolokvija iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA II, održanog 29.04.2019.godine

Rezultati kolokvija iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održanog 26.04.2019. god

Rezultati kolokvija iz predmeta „Mehanika tla i stijene II" (II ciklus) održanog 26.04.2019.


REZULTATI  prvog kolokvija iz predmeta Mehanika I održanog 25.04.2019.


Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I, održanog 22.04.2019.godine

Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE, održanog 15.04.2019.godine


Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 08.04.2019.godine

Rezultati prve parcijale iz predmeta TEORIJA IZJEDNAČENJA II

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.