Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Rezultati ispita

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I, održanog 12.07.2019.godine

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I, održaog 17.07.2019.godine

R E Z U L T A T I pismenog i usmenog dijela ispita iz Teorije elastičnosti i plastičnosti održanog 16.7.2019.god. 

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz  PROJEKTOVANJA MOSTOVA održanog 16.07.2019.god.


R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 16.07.2019.god.

Rezultati teorijskog dijela ispita predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II i TEHNOLOGIJA BETONA održanog 15.07.2019.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE II, održaog 16.07.2019.godine

Rezultati ispita iz predmeta „Ceste" održanog  13.07.2019.


Rezultati ispita iz predmeta „Upravljanje i održavanje puteva" održanog 13.07.2019.


REZULTATI pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održanog dana 12.07.2019. godine 

Rezultati dodatnog ispita - dio teorija iz Inženjerske matematike Iodržanog 15.07.2019.


Rezultati 2. parcijalnog ispita iz predmeta MODELIRANJE GEOINFORMACIJA

Rezultati završnog ispita iz predmeta Praktična geodezija II

Ispitni rezultati iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA I održanog 10.07.2019.godine


Rezultati završnog ispita br. 2 iz predmeta TEORIJA IZJEDNAČENJA II

Rezultati završnog ispita iz predmeta GEODEZIJA

Rezultati ispita predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE I, II i III održanog 08.07.2019. godine


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE, održanog 10.07.2019.godine

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta SAVREMENE DRVENE KONSTRUKCIJE, održanog 10.07.2019.godine

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Mehanika I, Otpornost materijala II i Dinamika konstrukcija održan dana 09.07.2019


Rezultati popravnog ispita - dio teorija iz Inženjerske matematike II održanog 10.07.2019.


Rezultati završnog ispita iz predmeta PRAKTIČNA GEODEZIJA II


Rezultati završnog ispita iz predmeta PRAKTIČNA GEODEZIJA I

Rezultati ispita iz predmeta MATERIJALI ZA ENERGETSKI EFIKASNE I ODRŽIVE ZGRADE održanog 08.07.2019. godine


 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.