PROJEKTOVANJE MOSTOVA

1.      GM 170002                           Pi=7+,

2.      GM 170003                           Pi=7+;

 

O datumu održavanja usmenog dijela ispita studenti se mogu dogovoriti sa predmetnim nastavnikom, a isti će se održati na Građevinskom fakultetu u dogovoreno vrijeme.

 

                                                                                    Predmetni nastavnik: 

                                                                                                              Doc.dr. Ismet Hajduk dig