Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

PRAKTIČNA GEODEZIJA II

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

Građevinski fakultet

 

Odsjek:                Geodezija i geoinformatika

 

Predmet: Praktična geodezija II

 

Rezultati završnog ispita - ocjene

 

 

Predmet: PGII
Ljetnji semestar '18/19

Aktivnost na času

 

 

 

%(A+I+II)

2 dio

završni

ukupno

%

usmeni

ocjena

Ukupno poena

15.0

 

 

 

100

25

50

60

 

30

 

Ivona Karačić

11.0

 

 

 

43

17

 

45

75

18,5

7

Anela Manjura

10.0

 

 

 

52

22

 

49

81,6

30

9

Luka Laštro

8.5

 

 

 

31

 

29

37,5

62,5

16,5

6

Stanka Perić

15.0

 

 

 

86

 

 

 

 

22

8

Tomislav Rajić

9.0

 

 

 

55

 

 

 

 

16

6

 

 

Sarajevo,11.07.2019.                                             doc.dr. Džanina Omićević, dipl.inž.geod.

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.