GRAĐEVINSKI MATERIJALI I

Pozivaju se studenti:
- Elmin Helebić
- Arna Hadžiomerović
- Dino Ibrahimović
- Alem Čosić
na dodatni ispit u ponedjeljak 18.02.2019. u 11 sati u kabinet predemtnog profesora.