GRAĐEVINSKA REGULATIVA

I kolokvij

R.br.

Ime i prezime

Ocjena

1.

Tomislav Rajič

Osam (8)

2.

Ana Stanišić

Sedam (7)

3.

Jasmina Karadža

Sedam (7)

4.

Said Musa

Sedam (7)

 

 

Integralno

R.br.

Ime i prezime

Ocjena I kolokvij

Ocjena II kolokvij

1.

Adin Skopljaković

Sedam (7)

Sedam (7)

2.

Haris Kasumović

Šest (6)

Pet (5)

3.

Gina Grobben

Šest (6)

Sedam (7)

4.

Luka Tadić

Šest (6)

Sedam (7)

5.

Amer Čakširan

Pet (5)

Sedam (7)

6.

Fatima Šutković

Pet (5)

Šest (6)

 

Ostali studenti nisu položili.

Usmeni ispit i upis ocjena održati će se u četvrtak 21.02.2019. godine od 10 sati u sali P207. U istom terminu može se izvršiti uvid u radove-