DRVENE KONSTRUKCIJE

Položili su:

1.     GB150056      sedam (7)

2.     GB150040      sedam (7)

3.     GB150053      sedam (7)

4.     GB150074      šest (6)

5.     GB150059      šest (6)

 

Termin održavanja usmenog dijela ispita bit će naknadno objavljen.