BETONSKE KONSTRUKCIJE I i II

Rezultati ispita predmeta

BETONSKE KONSTRUKCIJE I (bolonja)

 održanog 13.02.2019. godine

Integralno zadaci:

1.         Šupić Lamija                          - osam/devet (8/9)

2.         Pendić Inel                             - osam/devet (8/9)

3.         Tajar Hajrija                            - osam (8)

4.         Kovačević Salem                  - sedam (7)

5.         Kurić Ahmed                          - šest (6)

6.         Rušpić Minela                         - pet/šest (5/6)

 

 


 

v.prof. dr. Merima Šahinagić-Isović

 

 

Rezultati ispita predmeta

BETONSKE KONSTRUKCIJE II

 održanog 13.02.2019. godine

 

1.         Beglerović Edi                        - šest (6)

    

 

Teoretski dio ispita biće održan u petak 22.2.2019. u 9:00.