Gostujuća predavanja

U novembru 2015. prof.dr. Vahida Žujo održala je predavanje kao gostujući profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na temu: "Upravljanje projektima kroz primjere iz prakse".