Obavještavaju se kandidati koji su predali dokumente na Konkurs za upis u I godinu studija 2018/2019 godine, Opći odsjek i Odsjek geodezija i geoinformatika da su svi primjeni i da mogu izvršiti upis koji će se vršiti od 16.7.-20.7.2018 godine u studentskoj službi fakulteta od 10-12 sati.

 

Svi kandidati su konkurisali kao redovni i tako treba da izvrše i upis.

Za upis je potrebno:

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)

- 2 slike formata 4x6 cm

- ljekarsko uvjerenje

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1101 - uplata za zimski semestar-akademska 2018./19. god.,žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" -Građevinski fakultet

- uplatnica od 40 KM, svrha doznake: G2101, G2012, G2013-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Ovdje možete pronaći informacije i plan i program NOVOG diplomskog studijskog programa UPRAVLJANJE OKOLIŠNOM INFRASTRUKTUROM
Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ipita iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE i METALNE KONSTRUKCIJE održati u srijedu, 26.09.2018. godine u 11 sati u kabinetu predmetnog profesora.
Ispit iz predmeta ZIDANE KONSTRUKCIJE, zakazan za danas, 17.09.2018.g. odgađa se. Naknadno će biti obavijest o novom terminu polaganja.
Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ipita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održati u petak, 21.09.2018. godine u 10 sati u sali P302.
Drugi septembarski rok iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I će se održati u četvrtak, 13.09.2018. sa početkom u 16:00h.
Kako je utorak, 11.9.2018 godine ne radni dan, studenti koji su polagali dio ispita –teorija iz predmeta Inženjerska matematika I i II (ili III) održanog 5.9.2018 godine, zbog uvida u rad, treba u srijedu 12.9.2018 godine u 11 sati da se jave u kabinet predmetnog nastavnika.
Ispit iz predmeta INŽENJERSKA MATEMATIKA II (III) i INŽENJERSKA MATEMATIKA III master studij, zakazan za srijedu 12.09.2018.g. u 10:00h pomjera se u 16:00h isti dan .