Obavještavaju se studenti da će se prijava ispita i kupovina ispitnih lista I termina septembarskih rokova vršiti u periodu od 17.7 do 24.7.2019. godine u periodu od 10 do 12 sati.

Napomena: Datumi ispita će biti naknadno objavljeni.

 

Dodatni septembarski rokovi (II termin rokova) se plaćaju u skladu sa Odlukom o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru broj:100-2548/18 od 31.10.2018. godine.

 

Svrha doznake: G4131 - Polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovim -po ispitu

                         G4132 - Polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima - po ispitu

Žiro-račun: 1610200000290419, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić – Građevinski fakultet

Univerzitet „Džemal Bijedić"

Građevinski fakultet u Mostaru

Predmet: Teorija elastičnosti i plastičnosti

                Projktovanje mostova

  

 

O  B A  V  J E  Š  T E  NJ  E

 

 

Obavještavaju se studenti IV godine (I god. master studija) i V godine (II god. master studija) da će se usmeni ispit  iz TEORIJE ELASTIČNOSTI I PLASTIČNOSTI i PROJEKTOVANJA MOSTOVA održati 16.07.2019.godine sa početkom u 10 sati na Građevinskom fakultetu.

Na usmeni ispit MORAJU izaći svi kandidati koji su položili pismeni dio ispita (kandidati koji ne pristupe polaganju usmenog ispita morat će ponovo polagati isti).

Kandidati koji su na pismenom dijelu dobili ocjenu 6- mogu polagati usmeni ispit samo jedanput, a ostali kandidati dvaputa.

Spisak primljenih kandidata na Opći odsjek koji su se prijavili na Konkurs za upis u I godinu 2019./2020. godine i Obavještenje o upisu

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta MOSTOVI umjesto u 9 sati održati u 13 sati dana 9.7.2019. godine.

Dodatni ispit-dio teorija  iz predmeta INŽENJERSKA MATEMATIKA I će se održati u ponedeljak  15.07.2019. sa početkom u 10.00 u Sali P105.

Studenti koji žele pristupiti polaganju, obavezno se trebaju javiti mailom predmetnom nastavniku.

 

U Mostaru, 01.07.2019.                                                                          Predmetni nastavnik

                                                                                  Van.prof.dr. Amina Šahović,dipl.mat.

Poštovani,

Podsjećamo Vas na informativno-promotivni ERASMUS+ događaj kojeg organizira info centar Evropske unije, s ciljem promocije ovog uspješnog programa Evropske unije. Tijekom događaja, studentima i akademskom osoblju bit će predstavljene aktuelnosti programa, a studenti će imati priliku razmijeniti iskustva s kolegama koji  su već bili na razmjeni.

Ovim putem još jednom pozivamo sve zainteresovane studente da nam se pridruže!  

 

Događaj u Mostaru održat će se u Code Hubu Mostar (Kardinala Stepinca bb, Zgrada Ledara) u utorak, 2. jula od 14 do 16 sati.


S obzirom da je broj mjesta ograničen, molimo Vas da nam javite prijavite broj zainteresovanih najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2019. godine. Prijave možete poslati na e-mail adresu mostar@euinfo.ba  ili putem telefona 036/320-137

Hvala i radujemo se Vašem dolasku.