Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Veis Šerifija, pod nazivom:

MATEMATIČKO MODELIRANJE UTICAJA KOMPONENTNIH PARAMETARA NA FIZIČKO-MEHANIČKA SVOJSTVA CEMENTNIH KOMPOZITA TIPA MALTERA"

Javna odbrana će se održati dana, 20.04.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 13.00satiu sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić",USRC „Mithat Hujdur-Hujka", Sjeverni logor.

Zainteresirani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Univerzitetskoj biblioteci svakim radnim danom do 13.00 sati.


UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Suada Zalihića, pod nazivom:

„PRIMJENA BESKONTAKTNIH METODA U ANALIZI VERTIKALNOG PROFILA VJETRA NA KOMPLEKSNIM TERENIMA U USLOVIMA BURE"

Javna odbrana će se održati dana, 14.04.2017. godine (petak) sa početkom u 14.00satiu sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić",USRC „Mithat Hujdur-Hujka", Sjeverni logor.

Zainteresirani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Univerzitetskoj biblioteci svakim radnim danom do 13.00  sati.


UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Mustafe Humo, pod nazivom:

„ANALIZA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJA OD KRUTIH MAKRO BLOKOVA IZLOŽENIH DINAMIČKOM DJELOVANJU"

Javna odbrana će se održati dana, 15.04.2017. godine (subota) sa početkom u 12.00satiu sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić",USRC „Mithat Hujdur-Hujka", Sjeverni logor.

Zainteresirani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Univerzitetskoj biblioteci svakim radnim danom do 13.00  sati.


UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Senaida Bajrića, pod nazivom:

„UTICAJ ZVUČNIH TALASA NASTALIH PRI MINIRANJU U STIJENSKOM MASIVU NA OKOLIŠ I GRAĐEVINSKE OBJEKTE"

Javna odbrana će se održati dana, 07.04.2017. godine (petak) sa početkom u 14.00satiu sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić",USRC „Mithat Hujdur-Hujka", Sjeverni logor.

Zainteresirani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Univerzitetskoj biblioteci svakim radnim danom do 13.00  sati.


UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Dalila Jabučar, pod nazivom:

„RAZVOJ METODOLOGIJE PROCJENE RIZIKA OD POPLAVA"

Javna odbrana će se održati dana, 05.04.2017. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati u sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić"USRC „Mithat Hujdur-Hujka", Sjeverni logor.

Zainteresirani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Univerzitetskoj biblioteci svakim radnim danom do 13.00  sati.


Obavještavaju se studenti I godiine I ciklus studija da će se predavanja iz predmeta Elementi visokogradnje održati u utorak od 9:15 do 11:00 sati u ucionici 104. Kolokvij iz predmeta Nacrtna geometrija će se održati u utorak od 12:15 u ucionici 105.

Obavještavaju se studenti da će se ispit kod prof.dr. Mirsada Tarića održati dana ponedjeljak, 27.03.2017. godine u 11 sati.

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita kod prof.dr. Armina Hadrovića, iz predmeta Betonske konstrukcije, održati dana srijeda, 29.03.2017. godine sa početkom u 9 sati.Obavještavaju se studenti da se predavanja kod prof.dr.Ismeta Hajduka zakazana za petak, 24.03.2017. godine odgađaju.

Obavještavaju se studenti da će se apsolvenski rok iz predmeta Metalne konstrukcije održati dana četvrtak, 23.3.2017. godine u 16:15 sati, umjesto srijeda 22.03.2017.

Obavještavaju se studenti će se predavanja iz predmeta Geodezija održati  u subotu 18.3.2017. godine od 11h. 

Obavještavaju se studenti da će se apsolvenski rok iz predmeta Metalne konstrukcije održati dana srijeda 22.3.2017. godine u 16:15 sati.

Obavještavaju se studenti da se ispit iz predmeta Metalne konstrukcije koji se trebao održati dana 15.3.2017. godine pomjera za četvrtak, 16.3.2017. godine u 16:15 sati.

Na usmeni ispit kod prof. Mirsada Tarića, koji će se održati dana srijeda, 15.03.2017. sa početkom u 11:15h, pozivaju se slijedeći studenti:

Ivan Perić

Ivan Bilić

Damir Aničić

Toni Majić

Tajma Dubljević

Mina Čevra


Ispit iz predmeta "Željeznice" održaće se u subotu 18.03.2017. u 13 h.

Odgađaju se predavanja iz predmeta "Željeznice" u utorak 14.03.2017.

Obavještavaju se studenti da će se ispit kod prof.dr.Mirsada Tarića održati dana srijeda 15.3.2017 godine u 11:15h.

Ispit iz predmeta "Geotehničko inženjerstvo" i "Ojačanje tla i stijene" (master studij) održaće se u subotu 18.03.2017. u 9h.

Ispit iz predmeta "Ceste" održaće se u subotu 25.03.2017. u 9h.


Grupe za laboratorijske vježbe iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II.
Napomena: Prve laboratorijske vježbe održati će se u četvrtak 09.08.2017. i to: od 13.15 sati Grupa 1; od 14.15 sati Grupa 2.

Ispit iz predmeta „Ispitivanje konstrukcija" i „Spregnute i prednapregnute konstrukcije" za apsolvente održat će se 24.03.2017. godine u 10h u sali 207.


Odgađaju se predavanja iz predmeta "Ceste" koja su se trebala održati u srijedu 08.03.2017.

Obavještavaju se studenti da Dopis dekana za predmet STRUČNA PRAKSA mogu preuzeti ovdje.

Obavještavaju se studenti da dana 8.3.2017 godine (srijeda) šalter Studentske službe neće raditi.

Studenti (apsolventi i imatrikulanti) koji su zainteresovani za apsolventski  rok iz predmeta "Geotehničko inženjerstvo", "Ceste", "Željeznice" i Ojačanje tla i stijene (master studij) trebaju da se evidentiraju na studentskoj službi do petka 10.03.2017. radi utvrdjivanja tačnog broja studenata i tačnog termina održavanja ispita (Na zvanično objavljenim apsolventskim rokovima to je 18.03.2017.).

Posalji komentar
Poruka :  
Ime :  
E-mail :  

Hey hey hey, take a gaendr at what' you've done
Postavio: Nhamhaniz - 20.12.2014.
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.