Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Ispiti iz predmeta DINAMIKA I STABILNOST konstrukcija za studente VII stepena biti će održani u terminima ispita iz predmeta Stabilnost konstrukcija za studente I godine master studija (30.8.16 i 20.9.16).

Ispiti iz predmeta TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA za studente VII stepena biti će održani u terminima ispita iz Betonskih konstrukcija (07.9.16 i 28.9.16).


Obavještavaju se studenti koji su primljeni u I godinu školske 2016/2017 godine, da upis izvrše u periodu od 11.7.2016 godine do 15.7.2016 godine.

Za upis je potrebna slijedeća dokumentacija:

- upisni i prijavni list ( ŠV obrazac ) 

- ƒ upisnicu  index 

- ƒ dvije fotografije 

- ljekarsko  uvjerenje  o  zdravstvenom  stanju  studenta  ( izdaje  ga  odgovarajuća  zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci ). 

- dokaz o uplati školarine na žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419

 Svrha doznake: G1101 ( zimski semestar ) – 200 KM

- Na žiro račun Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru: 1610200000290031

Svrha doznake: G2101, G2102, G2103  - 40KM


Uz potrebnu dokumentaciju kandidati koji konkurišu na KONKURS/NATJEČAJ  u akademskoj 2016/2017 godini plaćaju iznos od 20 KM na žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419, a na ime obrade priložene dokumentacije. Svrha doznake: G3201 ( obrada dokumenata )

1.     Za prijavu  na Konkurs za upis u prvu godinu studija:

a)      prvog ciklusa (dodiplomski studij) kandidat je dužan predati  sljedeće dokumente:

 •   zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše;
 •   originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
 •  izvod iz matične knjige rođenih (original);
 •  uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 •  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

b)    drugog ciklusa (diplomski/master studij)

 •  zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše;
 •  ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 •  uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original):
 •  izvod iz matične knjige rođenih(original);
 •  uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 •  drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta i organizacionim jedinicama.

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Laboratorijske vježbe iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II za grupu G4 održati će se u srijedu 06.04.2016. od 14.15 sati.

Ispit iz Metalnih konstrukcija I ce se odrzati 31.03.2016. god. u 16.15 sati.

Laboratorijske vježbe iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II za grupu G2 održati će se u četvrtak 31.03.2016. sa grupom G3.

Grupe iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II (Bolonja)

Usmeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija I i Statika konstrukcija II održaće se u petak 11.03.2016. godine u 13.00 sati.

Vježbe  iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II (Master studij) zakazani za petak 04.03.2016. odgađaju se.

Obavještavaju se studenti da će se pismeni dio ispita iz predmeta Betonske konstrukcije (za apsolvente) održati dana petak 11.03.2016 godine u 9 sati.​

Usmeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija I i Statika konstrukcija II neće biti održan u petak 26.02.2016. godine. Naredni termin ispita će biti naknadno zakazan.

Vježbe iz predmeta NACRTNA GEOMETRIJA održati će se u srijedu 02.03.2016. i četvrtak 03.03.2016. prema rasporedu od 16.15 sati.

Predavanja iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I održati će se u srijedu 02.03.2016. od 14.15 sati. Vježbe  iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I održati će se u četvrtak 03.03.2016. od 10.15 sati

Nastava iz predemta TUNELI počinje sa održavanjem od 03.03.2016. godine prema utvrđenom rasporedu.

Studenti koji su polagali teorijski dio ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I, OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA, TRAJNOST I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA u terminu 15.02.2016., pozivaju se u srijedu 24.02.2016. u 10 sati u kabinet predmetnog nastavnika na dodatni usmeni ispit.

Nastava iz predmeta GEODEZIJA će početi od subote 05.03.2016. ou terminu od 10.15 do 16 sati.

Obavještavaju se studenti I godine da će se upis ocjene iz predmeta OSNOVE GRAĐEVINARSTVA održati u utorak, 16.02.2016. godine, u 10 sati, u kabinetu predmetnog profesora, doc.dr. Žana Džubur

Ispit iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA I zakazan za četvrtak 11.02.2016. od 10 sati, pomjera se na termin od 13 sati istog dana

Pozivaju se svi studenti koji su pristupili ispitu iz predmeta TRAJNOST I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA na dodatni usmeni u utorak 09.02.2016. od 10 sati.

Obavještavaju se studenti III godine koji nisu preuzeli seminarski rad iz predmeta TUNELI da to mogu učiniti do 01.02.2016. kod prodekana za nastavno-naučna pitanja van.prof.dr. Merime Šahinagić-Isović.

ISPIT IZ METALNIH KONSTRUKCIJA I i II ODGAĐA SE ZA ČETVRTAK 28.01.2015.g. u 16 i 15h U SALI 101

Obavještavamo studente koji su okončali studij u 2015.godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 05.02.2016.godine uplatiti slijedeće:

- bakalaureat/bachelor građevinarstva, diplomirani inženjer građevinarstva i inženjer građevinarstva

- svrha doznake: G4115 - Izdavanje diplome,  100  KM ( jedna stotina konvertibilnih maraka )

primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Građevinski fakultet

žiro-račun broj:1610200000290419

 

- Magistar građevinarstva

- svrha doznake: G4117 - Izdavanje diplome, 200 KM ( dvije stotine konvertibilnih maraka ), 

primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Građevinski fakultet

žiro-račun broj:1610200000290419

Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diploma, jer u skladu sa članom 4., stav.4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplome o završenom studiju u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, će morati platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

Obavještavamo sve studente  koji su studij završili u 2015.godini da će se svečana dodjela diploma - promocija održati u subotu, 13.02.2016. godine sa početkom u 11 sati u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru.

Obavještavaju se svi studenti da su dužni u periodu od 18.01.2016 godine do 22.02.2016 godine da izvršiti upis u ljetni semestar školske 2015/2016 godine.

Pored dokaza za uplaćenu školarinu kao i predmeta koje trebaju da plate ( kao svrhu doznake upisati šta se uplaćuje i šifru ), studenti su dužni da predaju u studentsku službu popunjen list za ovjeru semestra ( dobije se u studentskoj službi ) i index sa potpisima predmetnih profesora za uredno pohađanje nastave iz zimskog semestra.

Posalji komentar
Poruka :  
Ime :  
E-mail :  

Hey hey hey, take a gaendr at what' you've done
Postavio: Nhamhaniz - 20.12.2014
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.