Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Drugi rok iz predmeta GEODEZIJA održati će se u subotu 02.07.2016. i to od 9.30 usmeni i 10.00 pismeni.

Konsultacije iz Nacrtne geometrije će se održati u četvrtak 07.07. u 16:30. Tad će biti vraćene i vežbe.​
 
Ispit iz Nacrtne geometrije zakazan za 13.07.2016 godine održati će se u 17sati.​

Ispit iz predmeta Zidanih konstrukcija zakazan 4.7.2016. pomjera se za ponedjeljak, 18.7.2016. u 14:00 sati.

Rezultati sa prošlog ispita će biti objavljeni najdalje do 2.7.2016.g.

Kandidati su dužni da blagovremeno podnesu prijavu preko Studentske službe i da tačno navedu koji put izlaze na ispit. Kandidati koji su ranije bili podnijeli prijavu, a nisu je blagovremeno povukli niti su izašli na ispit, računa se kao da nisu položili ispit.


Ispiti iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I (bolonja) i II (šk.god. 2015/16), OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA, GRAĐEVINSKI MATERIJALI II (master), TRAJNOST I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA koji su se trebali održati 04.07.2016. održati će se u petak 01.07.2016. od 13 sati u sali P105. U istom terminu održati će se teorijski dio ispita navedenih predmeta. Na zahtjev studenata ispiti se odgađaju i održati će se u terminu 12.07.2016. godine po rasporedu.

Povodom predstojećeg vjerskog praznika Bajrama,  ponedjeljak 04.07. utorak 05.07. i srijeda 06.07.2016. godine će biti neradni dani na Univerzitetu  „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Usmeni dio ispita iz predmeta Pouzdanost konstrukcija će se održati u petak 01.07.2016. u 14.30 sati.

Usmeni ispit iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE ( za sve studente) će se održati u četvrtak 30.06.2016. sa početkom u 9h.

Obavještavaju se studenti II godine Bolonja i V godine starog studija da će se usmeni ispit iz predmeta Drvene konstrukcije održati dana 01.07.2016.g. od 10 sati u kabinetu profesorice.

Svi ispiti zakazani za dane 04., 05. i 06.07.2016. (ponedjeljak, utorak i srijeda), pomjeraju se na datume 12., 13. i 14.07.2016. (utorak, srijeda i četvrtak) po rasporedu.

Ispit iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I (šk. 20105/16.) održati će se 20.06.2016.g. i 04.07.2016.g. od 15.30h.

KONKURS

za izbor 6 (šest) članova Upravnog odbora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Izvještaj o kolokvijima iz predmeta MEHANIKA I za šk.god. 2015-16

Uz potrebnu dokumentaciju kandidati koji konkurišu na KONKURS/NATJEČAJ  u akademskoj 2016/2017 godini plaćaju iznos od 20 KM na žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419, a na ime obrade priložene dokumentacije. Svrha doznake: G3201 ( obrada dokumenata )

1.     Za prijavu  na Konkurs za upis u prvu godinu studija:

a)      prvog ciklusa (dodiplomski studij) kandidat je dužan predati  sljedeće dokumente:

 •   zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše;
 •   originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
 •  izvod iz matične knjige rođenih (original);
 •  uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 •  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

b)    drugog ciklusa (diplomski/master studij)

 •  zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše;
 •  ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 •  uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original):
 •  izvod iz matične knjige rođenih(original);
 •  uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 •  drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta i organizacionim jedinicama.

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Obavještavaju se studenti građevinskog fakulteta koji su položili pismeni dio ipita iz Mostova, Masivnih mostova i Projektovanja mostova da će se usmeni dio ipita održati 15.06.2016.godinena Građevinskom fakultetu sa početkom u 12,00 časova.

Studenti III godine (šk.god.2015/2016) će u isto vrijeme polagati II kolokvij iz predmeta Mostovi (ono koji su položili I kolokvij).

Ispitu obavezno trebaju pristupiti svi kandidati koji su položili pismeni dio ispita

Broj bodova kontrolnih radova iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II za školsku 2015./16. god.

Ispiti iz predmeta TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA (VII stepen) za junsko-julske rokove održati će se u terminima ispita PLOČE I LJUSKE (master studij).

Ispiti iz predmeta DINAMIKA I STABILNOST KONSTRUKCIJA (VII stepen) za junsko-julske rokove održati će se u terminima ispita STABILNOST KONSTRUKCIJA (master studij).

Vježbe iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE održati će se 27.05.2016. od 16.15 sati.

Nadoknada vježbi iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA održati će se 26.05.2016. od 12.15 sati.

Nastava iz predmeta EKONOMIJA I GRAĐEVINSKA REGULATIVA koja je po rasporedu od 11.15 sati, pomjera se na termin od 14.15 do 16.00 sati za 24.05.2016.

Obavještavaju se studenti VII stepena da će se ispit iz predmeta Spregnute i prednapregnute konstrukcije, održati u terminu ispita iz predmeta Betonske konstrukcije I, Betonske kontsrukcije II i Ispitivanje konstrukcija.​


Obavještavaju se studenti Građevinskog fakulteta da su dužni izmiriti svoje finansijske obaveze prema fakultetu prije prijave ispita iz junsko-julskih rokova.​Nadoknada predavanja iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA I održati će se u četvrtak 12.05.2016. od 12.15 sati.

Ispiti za studente VII odsjeka održati će se u terminima odgovarajućih ispita bolonjskog i master studija. Studenti zainteresovani za pristupanje ispitima treba da se jave predmetnim nastavnicima.

Posalji komentar
Poruka :  
Ime :  
E-mail :  

Hey hey hey, take a gaendr at what' you've done
Postavio: Nhamhaniz - 20.12.2014
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.