Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Nastava
O Fakultetu
Rezultati ispita
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Obavještavaju se studenti III godine - bolonja da će se konsultacije i podjela potpisa iz predmeta "Projektovanje građevina i konstrukcija" održati dana 09.09.2015 godine ( srijeda ) u 12 sati u kabinetu profesorice doc.dr.Žana Džubur.​

Obavještavaju se studenti da programske zadatke iz predmeta SAVREMENE DRVENE KONSTRUKCIJE i DRVENE KONSTRUKCIJE mogu predati i iste mogu preuzeti u studentskoj službi.

 O D L U K A
 
o raspoređivanju radnika iz reda administrativno-tehničkog osoblja na radna mjesta
u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na
Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru broj: 100-1-636/13

Kandidat mr.sc. Đani Rahimićjavno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „ Seizmička analiza oslonaca historijskih mostova " pred komisijom na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u sastavu:

  •  dr.sc. Armin Hadrović, vanredni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije", predsjednik Komisije;
  • dr.sc. Mustafa Hrasnica, redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Građevinske konstrukcije" i „Mehanika i teorija konstrukcija", mentor,član;
  • dr.sc.Majudin Muratović, docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Mehanika i teorija konstrukcija", član.

Rezervni članovi:

  • dr.sc. Mladen Glibić, redovni profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru,Katedra za mehaniku materijala i konstrukcija, uža naučna oblast uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije",
  • dr.sc.Rašid Hadžović, docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije" i „Mehanika i teorija konstrukcija".
Javna odbrane doktorske disertacije je 02.09.2015 godine u Sali P101 na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić „ u Mostaru sa početkom u 1200sati.

Obavještavaju se studenti građevinskog fakulteta koji su položili pismeni dio ipita iz MOSTOVA, MASIVNIH MOSTOVA i PROJEKTOVANJA MOSTOVA da će se usmeni dio ipita održati na Građevinskom fakultetu u roku koji će studenti dogovoriti sa predmetnim nastavnikom (minimum dva studenta na ispitu).

Ispitu obavezno trebaju pristupiti svi kandidati koji su položili pismeni dio ispita.

Upis primljenih kandidata u prvom konkursnom roku zaakademsku 2015./16.godinu će se vršiti u periodu od13.07. do 16.07.2015.godine od 10-12sati na šalteru studentske službe


Rang-lista (redovni) za prijem studenata na Građevinski fakultet u akademskoj 2015/16. godini

Obavještavaju se studenti da će se II kolokvij iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE održati u ponedjeljak, 08.06.2015. u 10 sati u sali P207. Studenti nisu dužni predavati prijavu za kolokvij.

Svi studenti zainteresovani za upis na II ciklus studija Hidrotehnickog odsjeka neka se jave na sljedeću email adresu: studentskagf@unmo.ba sa naznakom: Upis na II ciklus studija Hidrotehničkog odsjeka, i osnovnim podacima o sebi: ime i prezime, prosjek ocjena, mjesto završetka I ciklusa.
Ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih, menadžment fakulteta će razmotriti pokretanje ovog studijskog odsjeka.

Obavještavaju se studenti građevinskog fakulteta koji su koji su položili pismeni dio ispita iz Teorije elastičnosti i plastičnostida će se usmeni dio ispita održati 28.04.2015.godinena Građevinskom fakultetu sa početkom u 13,00 časova.

Ispitu mogu pristupiti studenti koji su položili pismeni dio ispita uz obavezno podnošenje prijave za polaganje ispita.


Rezultati pismenog dijela ispita kod doc.dr.Mirsad Tarić

Pismeni dio ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I i  STATIKA KONSTRUKCIJA II će se održati u utorak 19.05. u 10.15 umjesto u utorak 12.05.
Pismeni dio ispita iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE I i  BETONSKE KONSTRUKCIJE II će se održati u petak 22.05. u 9.00 umjesto u petak 15.05.


Unija studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" i ove godine organizuje Studentsku Univerzitetsku Ligu(SUL). U naredne dvije sedmice studenti će se moći takmičiti u sljedećim sportovima: mali nogomet, basket 3 na 3, stoni tenis, šah, tavla.

Na zahtjev većine studenata, predavanja i vježbe iz predmeta Zidane konstrukcije će se do kraja semestra održavati u novom terminu, ponedjeljkom od 13:00 do 14:30 sati.

Termini održavanja ispita april 2015.

Obavještavaju se studenti da odlukom Upravnog odbora za ispitne rokove april-maj 2015. godine (dodatni ispitni rokovi) treba da uplate 20KM na žiro račun 1610200000290419 svrha doznake: Dodatni ispitni rok april-maj 2015. godine.
Uplatnicu zajedno sa prijavom za ispit predati prilikom prijave ispita.​


Kolokviji iz predmeta "Mehanika tla i stijene II (master studij)" i ispit iz predmeta "Ojačanje tla i stijene" održat će se u srijedu 06.05.2015. sa početkom u 13h.

Obavještavaju se studenti I godine da obavezno na vježbe iz predmeta ELEMENTI VISOKOGRADNJE trebaju ponijeti hamer papir A3 i pribor za crtanje.

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zbog obilježavanja 01. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine koji ove godine pada u nedjelju, neradnim danom proglašen je ponedjeljak 02. 03. 2015. godine.

Obavještavaju se studenti da će se usmeni ispit iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE održati u utorak 03.02.2015. u 12 sati (umjesto u 10 sati kako je prvobitno napisano).

Ispit iz predmeta Projektovanje mostova zakazan za 04.02. i 18.02. (srijeda) pomjera se na 02.02. i 16.02. (ponedjeljak) u istom terminu kao ispit iz predmeta Mostovi.

Ostvareni broj bodova iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I šk.2014./2015.

Studenti koji polažu ispit iz predmeta INŽENJERSKA MATEMATIKA u terminu održavanja ispita iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I 28.01.2015., mogu izaći na ispit iz MK I u terminu ispita iz DRVENIH KONSTRUKCIJA 26.01.2015 u 10 sati.

Obavještavaju se studenti da će se III kolokvij iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA II održati u utorak, 20.01.2015., u 10 sati u sali P207.
 
Obavještavaju se studenti I godine da će se II kolokvij iz predmeta MEHANIKA I održati u utorak, 20.01.2015., u 10 sati u sali P207.

Posalji komentar
Poruka :  
Ime :  
E-mail :  

Hey hey hey, take a gaendr at what' you've done
Postavio: Nhamhaniz - 20.12.2014
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.