Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Nastava
O Fakultetu
Rezultati ispita
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Studenti zainteresovani za polaganje teorijskog dijela ispita iz predmeta OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA i GRAĐEVINSKI MATERIJALI I, treba da se jave predmetnom asistentu.

Ispit iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA I zakazan za četvrtak 11.02.2016. od 10 sati, pomjera se na termin od 13 sati istog dana

Studentice Đenana Čusto i Lejla Jamaković treba da se jave kod van.prof.dr. Azre Špago

Usmeni dio ispita iz predmeta Betonske konstrukcije će se održati dana 15.02.2016 godine (ponedjeljak) u 9 sati za sve Nastavne planove i programe.​

Ispit iz Metalnih konstrukcija I i II se odgadja za cetvrtak, 11.02. u 16.15 sati.

Pozivaju se svi studenti koji su pristupili ispitu iz predmeta TRAJNOST I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA na dodatni usmeni u utorak 09.02.2016. od 10 sati.

Zbog održavanja manifestacije promocije diploma u subotu 13.02.2016. na kojoj će učestvovati i neki studenti II ciklusa studija ispiti iz predmeta "Mehanika tla i stijene II" i "Ojačanje tla i stijene" se odgađaju za subotu 20.02.2016. sa početkom u 8:30.

Usmeni ispit iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I će se odžati dana 12.02.2016.g. u 10 h u kabinetu predmetnog profesora.

NAPOMENA: Ovaj ispit se odnosi i na studente koji imaju polagati dodatno teoriju iz kolokvija istog predmeta.

Obavještavaju se studenti III godine koji nisu preuzeli seminarski rad iz predmeta TUNELI da to mogu učiniti do 01.02.2016. kod prodekana za nastavno-naučna pitanja van.prof.dr. Merime Šahinagić-Isović.

ISPIT IZ METALNIH KONSTRUKCIJA I i II ODGAĐA SE ZA ČETVRTAK 28.01.2015.g. u 16 i 15h U SALI 101

Obavještavamo studente koji su okončali studij u 2015.godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 05.02.2016.godine uplatiti slijedeće:

- bakalaureat/bachelor građevinarstva, diplomirani inženjer građevinarstva i inženjer građevinarstva

- svrha doznake: G4115 - Izdavanje diplome,  100  KM ( jedna stotina konvertibilnih maraka )

primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Građevinski fakultet

žiro-račun broj:1610200000290419

 

- Magistar građevinarstva

- svrha doznake: G4117 - Izdavanje diplome, 200 KM ( dvije stotine konvertibilnih maraka ), 

primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Građevinski fakultet

žiro-račun broj:1610200000290419

Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diploma, jer u skladu sa članom 4., stav.4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplome o završenom studiju u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, će morati platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

Rezultati kontrolnih ispita iz predmeta OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA za šk.god. 2015/2016

Obavještavamo sve studente  koji su studij završili u 2015.godini da će se svečana dodjela diploma - promocija održati u subotu, 13.02.2016. godine sa početkom u 11 sati u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru.

Obavještavaju se svi studenti da su dužni u periodu od 18.01.2016 godine do 22.02.2016 godine da izvršiti upis u ljetni semestar školske 2015/2016 godine.

Pored dokaza za uplaćenu školarinu kao i predmeta koje trebaju da plate ( kao svrhu doznake upisati šta se uplaćuje i šifru ), studenti su dužni da predaju u studentsku službu popunjen list za ovjeru semestra ( dobije se u studentskoj službi ) i index sa potpisima predmetnih profesora za uredno pohađanje nastave iz zimskog semestra.

Obavještenje o uplati diplome za sve studente koji su studij okončali u 2015.godini

Obavještenje vezano za zaduženja u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić"

Ispiti iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I (novi plan i program od 2015/2016) zakazani 01.02.2016. i 15.02.2016. održati će se u terminu od 15.30 sati.

II kolokvij iz predmeta OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA održati će se u petak 22.01.2016. od 10 sati u sali P207.

Ispitna pitanja „Inženjerska geologija", zimski semestar 2015/16. godine

Obavještavaju se studenti III godine da se predavanja iz predmeta Ceste i predmeta Geotehničko inženjerstvo, koja su prema rasporedu dana 07.01.2016 godine ( četvrtak ) i 08.01.2016 godine ( petak ), odgađaju.​

Rezultati ispita kod prof.dr.Mirsad Tarić za studente VII stepena:

 na usmeni dio ispita se poziva Amel Vuković.

Obavještavaju se svi studenti da će se usmeni dio ispita kod prof.dr.Mirsad Tarić održati dana ponedjeljak, 28.12. 2015. godine u 11 sati.​

Javni poziv studentima za aplikaciju na program ferijalnog rada u SR Njemačkoj za 2016. godinu.

Termini održavanja kolokvija iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA II:
  • II kolokvij  - srijeda 06.01.2016.godine u 10.15 sati u sali P207
  • III kolokvij  - utorak 19.01.2016.godine u 9.00 sati u sali P207

U četvrtak, 03.12.2015. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" održana je promocija šest knjiga.

  • „Metodologija geotehničkog modeliranja karbonatnih stijenskih masiva", autor: van.prof.dr. Azra Špago
  • „Održivo stanovanje, drvo, ovčja vuna, i slama, izazovi i potencijali tradicionalnihprirodnih materijala", autor: doc.dr. Sanela Klarić
  • "Otpornost betonskih konstrukcija na požar", autor: doc.dr. Sanin Džidić
  • „One span: Ottoman bridges in Bosnia and Herzegovina", autor: van.prof.dr. Maja Roso Popovac
  • „Osnove upravljanja sistemom vodosnabdijevanja u komunalnim poduzećima", autori: van.prof.dr. Suad Špago; doc.dr. Sanda Mindžić Kurtagić; Đevad Koldžo; prof.dr. Branko Vučijak
  • "Posebne vrste betona: mikroarmirani betoni", autor: van.prof.dr. Merima Šahinagić-Isović

Posalji komentar
Poruka :  
Ime :  
E-mail :  

Hey hey hey, take a gaendr at what' you've done
Postavio: Nhamhaniz - 20.12.2014
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.