Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održanog 18.11.2017. god.


   


REZULTATI pismenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 14.11.2017.god.

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Statika konstrukcija II održanog 26.10.2017.

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Statika konstrukcija I održanog 26.10.2017.

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija II održanog 12.10.2017. niko nije položio.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Statika konstrukcija I održanog 12.10.2017. godine. Usmeni dio ispita će se održati u dogovoru sa predmetnom asistenticom v.asist. mr. Merima Salčin.

Rezultati ispita iz predmeta „Ceste" održanog  14.10. 2017.


Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene I" održanog 14.10.2017.


Rezultati ispita iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održanog 14.10.2017. god.


Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene II" (master studij) koji je održan 14.10.2017.


Rezultati ispita predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE održanog 12.10.2017. godine


R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 16.10.2017.god.

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz Teorije elastičnosti i plastičnosti održanog 16.10.2017.god. 

Rezultati ispita iz predmeta INŽENJERSKA STATISTIKA održanog 13.10.2017.g.

Rezultati ispita iz predmeta Tuneli


Rezultati ispita iz predmeta Geodezija

Rezultati ispita iz predmeta NACRTNA GEOMETRIJA

Rezultati ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održanog 10.10.2017.g.


Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I održanog 10.10.2017.god.

R E Z U L T A T I pismenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 11.10.2017.god.


Rezultati ispita (zadaci) iz predemeta Inž.  matematika I, Inž. matematika II, Inž. matematika III,  Mat.II   i  Linarna algebra   održanog 07.10.2017.g


Rezultati ispita iz predmeta Inž.mat III (master studij) održanog 07.10.2017. godine


Rezultati ispita iz predmeta TEHNOLOGIJA BETONA održanog 06.10.2017. godine