Rezultati ispita

Rezultati teorijskog dijela ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II (bolonja) održanog 12.02.2018. godine


REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 15.02.2018

Rezultati ispita iz predmeta TEHNOLOGIJA BETONA održanog 12.02.2018. godine


Ispit iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održan 10 02.2018. položili su:


Ispitni rezultati iz predmeta MEHANIKA II održanog 14.02.2018. godine


Rezultati Ispita iz predmeta MODELIRANJE KONSTRUKCIJA održanog 14.02.2018. godine


R E Z U L T A T I pismenog dijela ispita iz PROJEKTOVANJA MOSTOVA održanog 14.02.2018.god.


 R E Z U L T A T I pismenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 14.02.2018.god.


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta POTRESNO INŽENJERSTVO, održanog 13.02.2018.

 


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta  METALNE  KONSTRUKCIJE I održanog dana 08.02.2018.g.


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta MEHANIKA I, održanog 13.02.2018.godine

Rezultati pismenog ispita iz predmeta HIDROMEHANIKA održanog dana 06.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene" održan 10. 02. 2018. g.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU ODRŽANOG DANA 09.02.2018

Rezultati ispita iz predmeta GEODEZIJA (apsolventski rok)

Rezultati ispita iz predmeta UVOD U GRAĐEVINARSTVI i OSNOVE GRAĐEVINARSTVA održanog 08.02.2018.g.

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz  PROJEKTOVANJA MOSTOVA održanog 09.02.2018.god

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 09.02.2018.god.

Rezultati ispita iz predmeta GRAĐEVINSKA REGULATIVA održanog 02.02.2018.

Rezultati ispita iz predmeta TEHNOLOGIJA GRAĐENJA održanog 02.02.2018.

Rezultati ispita iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA održanog 02.02.2018.

Rezultati ispita iz predmeta Inž.mat III (master studij) održanog 07.02.2018. godine


Rezultati dijela ispita-zadaci iz predemeta Inženjerska  matematika I, Inženjerska matematika II , Linarna algebra  i    Matematike  održanog 05.02.2018.g


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE održanog 06.02.2018.g.