Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Rezultati ispita

Rezultati usmenog dijela ispita održanog 19.09.2017. iz predmeta Statika konstrukcija I i Statika konstrukcija II.

Rrezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Mehanika I; Otpornost materijala II

i Dinamika konstrukcija održan dana 19.09.2017. 


Rezultati ispita iz predmeta TEHNOLOGIJA BETONA održanog 18.09.2017.


Rezultati ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I i II održanog 18.09.2017.


Rezultati ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II (master) održanog 18.09.2017.


REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE I


Rezultati  ispita (zadaci) iz predmeta Inž.mat III, Inž.mat. II  i Matematike II održanog 13.09.2017. godine


Rezultati ispita iz predmeta Inž.mat III (master studij) održanog 13.09.2017. godine


R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 15.09.2017.god.

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz  PROJEKTOVANJA MOSTOVA održanog 15.09.2017.god.


Rezultati ispita iz predmeta Pouzdanost konstrukcija održanog 07.09.2017.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Statika konstrukcija II održanog 07.09.2017. godine. Usmeni dio ispita će se održati u utorak 19.09.2017. u 14 sati.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Statika konstrukcija I održanog 07.09.2017. godine. Usmeni dio ispita će se održati u utorak 19.09.2017. u 14 sati.

Rezultati ispita iz predmeta Geodezija


Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija


Rezultati ispita predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA održanog 08.09.2017.


Rezultati ispita predmeta TEHNOLOGIJA GRAĐENJA održanog 08.09.2017.


Rezultati ispita predmeta GRAĐEVINSKA REGULATIVA održanog 08.09.2017.

Rezultati ispita ELEMENTI VISOKOGRADNJE održanog 08.09.2017.

Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene I" održanog 09.09.2017.


Ispitni rezultati iz predmeta MEHANIKA II održanog 12.09.2017. godine


Rezultati ispita iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održanog 09.09.2017. god.


Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene II" (master studij) koji je održan 09.09.2017.


 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.