Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Obavještenje
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Rezultati ispita

REZULTATI pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održanog dana 12.07.2018. godine 

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz predmeta  MOSTOVI održanog 13.07.2018.god.

Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene I" održanog 07.07.2018.

Rezultati ispita iz predmeta „Geotehničko inženjerstvo" održanog 07.07.2018. god.


Rezultati ispita iz predmeta MATERIJALI ZA ENERGETSKI EFIKASNE I ODRŽIVE ZGRADE održanog 12.07.2018.


Rezultati ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II održanog 09.07.2018.


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geodezija.

Rezultati teorijskog dijela ispita iz predmetaTEHNOLOGIJA BETONA održanog 05.07.2018.


Rezultati teorijskog dijela ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II održanog 05.07.2018.


REZULTATI pismenog dijela ispita iz predmeta Mehanika I, Otpornost materijala II

i Dinamike konstrukcija održan dana 10.07.2018.


R E Z U L T A T I Pismenog dijela ispita iz MOSTOVA  i  PROJEKTOVANJA MOSTOVA održanog 10.07.2018.god.

Rezultati ispita iz predmeta PiOOIE održanog 10.07.2018.g.

Rezultati ispita iz predmeta „Ojačanja tla i stijene" (II ciklus studija) koji je održan 06.07.2018.


Rezultati ispita iz predmeta „Mehanika tla i stijene II" (II ciklus) koji je održan 06.07.2018. (na zahtjev imatrikulanata)

Rezultati ispita iz predmeta „Upravljanje otpadom" održanog 06.07.2018.


Rezultati ispita iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA održanog 29.06.2018.

Rezultati  ispita (zadaci) iz predmeta  Inž.mat III i Inž.mat. II  održanog 04.07.2018. godine


Rezultati ispita iz predmeta INŽENJERSKA STATISTIKA i VJEROVATNOĆA I STATISTIKA
 

 održanog 03.07.2018. god.


Rezultati ispita iz predmeta Inž.mat III (master studij)održanog 04.07.2018. godine


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta OSNOVE GEOINFORMACIJA od 26. juna 2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE PUTEVA održanog 30.06.2018.

Rezultati ispita iz predmeta CESTE održanog 30.06.2018.

Rezultati usmenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 02.07.2018.

Rezultati ispita iz predmeta POUZDANOST KONSTRUKCIJA, održanog 21.06.2018.g.

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.