Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Obavještenje
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

MEHANIKA TLA I STIJENE I

I kolkovij:

Ime i prezime

Teorijski dio

(broj bodova)

Zadaci

(broj bodova)

Ocjena kolokvija

Azra Alikadić

68 (27.05.2017.)

52

Šest (6)

Rijalda Džiho

50 (17.06.2017.)

50

Šest (6)

Selma Macić

50 (17.06.2017.)

50

Šest (6)

Selma Lelak

50

50

Šest (6)

 

Na dio sa zadacima se poziva:

Borislav Šunjić (teorija 61 bod)

 

II kolkovij:

 

Ime i prezime

Teorijski dio

(broj bodova)

Zadaci

(broj bodova)

Ocjena kolokvija

Rukija Kajtaz

69 (17.06.2017.)

80

Osam (8)

Selma Husnić

50 (27.05.2017.)

80

Sedam (7)

Lamija Šupić

61 (27.05.2017.)

53

Šest (6)

Ema Lulić

50

50

Šest (6)

Selma Macić

50

50 (17.06.2017.)

Šest (6)

Mirsada Čopelj

50 (17.06.2017.)

50

Šest (6)

Haris Bjelić

50 (27.05.2017.)

61

Šest (6)

 

Na dio sa zadacima se pozivaju:

Ahmed Kurić (teorija 59 bodova)

Borislav Šunjić (teorija 58 bodova)

Nasić Belmin (teorija 54 boda)

Dženis Veledar (teorija 50 bodova)

 

 

III kolkovij:

 

Belmin Nasić                          deset (10)

Selma Lelak                           deset (10)

Amer Pirušić                          devet (9)

Almina Hebibović                  osam (8)

Rijalda Džiho                         osam (8)

Elmina Novalić                      sedam (7)

Suana Husić                           sedam (7)

Borislav Šunjić                       šest (6)

Amina Halilović                     šest (6)

Andrea Karlušić                     šest (6)

Vildana Gagula                      šest (6)

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.