NOVA ZGRADA GRADJEVINSKOG FAKULTETA
Stručne ekskurzije
Građevinijade
Posjeta gradilištu: Izgradnja kanalizacijskih kolektora u gradu Mostaru.
Gostujuća predavanja