Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Obavještenje
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA
  Univerzitet "Džemal Bijedić"
  Građevinski Fakultet
  USRC "Mithat Hujdur Hujka"
  88104, Mostar, BiH

  Studentska služba:

 +387 (0)36 514 850
  studentskagf@unmo.ba

  Žiro račun: 1610200000290419


  


Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018./2019.godini traje od 22 juna/lipnja do 6.jula/srpnja 2018.godine.

 

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini ostaje otvoren do 1.novembra 2018. godine.

 

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij :

 • Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše (uzeti u studentskoj službi ili preuzeti ovdje),
 • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala),
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
 • Uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201 - obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Građevinski fakultet.

 

II ciklus studija/diplomski studij :

 • Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše (uzeti u studentskoj službi ili preuzeti ovdje),
 • Ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 • Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 • Drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
 • Uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Građevinski fakultet,
 • Kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Ovdje možete pronaći informacije i plan i program NOVOG diplomskog studijskog programa UPRAVLJANJE OKOLIŠNOM INFRASTRUKTUROM

Obavještavaju se studenti Građevinskog fakulteta, da za prvi septembarski ispitni rok (od 27.8.2018 - 7.9.2018 godine) izvrše prijavu ispita od 16.7.-20.7.2018 godine, kao i kupovinu liste za ispit.

 

PremaOdluci o dodatnim ispitnim terminima broj: 101-1444/18 od 31.5.2018 godine, dodatni ispitni termin od 10.9.2018godine se plaća u skladu sa Odlukom o visini troškova školarine drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru broj:100-668/15 0d 28.5.2015 godine:

 • Svi studenti I ciklusa koji budu htjeli da pristupe dodatnom septembarskom ispitnom roku od 10.9.2018 godinetreba da uplate na žiro račun Građevinskog fakulteta 50KM, za svaki predmet posebno, svrha doznake G4128 i navesti naziv predmeta koji se prijavljuje.
 • Svi studenti II ciklusa koji budu htjeli da pristupe dodatnom septembarskom ispitnom roku od 10.9.2018 godinetreba da uplate na žiro račun Građevinskog fakulteta 80KM, za svaki predmet posebno, svrha doznake G4129 i navesti naziv predmeta koji se prijavljuje.

 

žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419

Upis ocjena iz Nacrtne geometrije i Elemenata visokogradnje održati će se u srijedu 18.07.2018. godine od 12:30 sati.

Ispit iz predmeta TUNELI održat će se u utorak 17.07.2018. godine od 11 sati.

Obavještavaju se kandidati koji su predali dokumente na Konkurs za upis u I godinu studija 2018/2019 godine, Opći odsjek i Odsjek geodezija i geoinformatika da su svi primjeni i da mogu izvršiti upis koji će se vršiti od 16.7.-20.7.2018 godine u studentskoj službi fakulteta od 10-12 sati.

 

Svi kandidati su konkurisali kao redovni i tako treba da izvrše i upis.

Za upis je potrebno:

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)

- 2 slike formata 4x6 cm

- ljekarsko uvjerenje

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1101 - uplata za zimski semestar-akademska 2018./19. god.,žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" -Građevinski fakultet

- uplatnica od 40 KM, svrha doznake: G2101, G2012, G2013-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Teorijski dio ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II i TEHNOLOGIJA BETONA održati će se u srijedu 18.07.2018. godine od 11 sati. Zainteresovani studenit su dužni prijaviti se kod predmetnog asistenta. Termin se ne odnosi na studente koji su pozvani na dodatni usmeni ispit u ponedjeljak 16.07.2018. godine.

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita kod doc.dr.Ismeta Hajduka, iz predmeta Mostovi, Projektovanje mostova i Teorija elastičnosti i plastičnosti, koji se trebao održati dana petak, 13.7.2018 godine od 9 sati, pomjera u 12 sati.

Studenti koji planiraju pristupiti usmenom djelu ispita treba da se prijave u studentsku službu fakulteta.

      Predmetni nastavnik

Doc.dr.Ismet Hajduk dig

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.